Bestyrelse

Formand
Bente Østergård,
9700 Brønderslev
boe@aav.dk
20335206

Næstformand
Torben Kousgård,
6800 Varde
kontakt@vardeaadallam.dk
23454028
Kasserer
Anne Nyquist,
3600 Frederikssund
kasserer@sheep.dk
Sekretær
Stina Brandhøj,
7200 Grindsted
s.brandhoj@gmail.com
Ann Stistrup Christiansen,
6760 Ribe
annstistrup@outlook.dk
20988697
Jens R. Nielsen,
6200 Aabenraa
jensnaldtang@gmail.com
20415526
Karsten Villadsen,
7860 Spøttrup
karstenvilladsen@yahoo.com
97561630

Suppleanter
Henning Nielsen,
8832 Skals
hnielsentexel@gmail.com
29436885
Bente Gaarde Christensen
bgc@adv-gaarde.dk