Bestyrelse

Formand
Bente Østergård,
9700 Brønderslev
boe@aav.dk
20335206

Næstformand
Jens R. Nielsen,
6200 Aabenraa
jensnaldtang@gmail.com
20415526
Kasserer
Anne Nyquist,
3600 Frederikssund
kasserer@sheep.dk
Sekretær
Ann Stistrup Christiansen,
6760 Ribe
annstistrup@outlook.dk
20988697
Torben Kousgård,
6800 Varde
kontakt@vardeaadallam.dk
23454028
Henning Nielsen,
8832 Skals
hnielsentexel@gmail.com
29436885
Karsten Villadsen,
7860 Spøttrup
karstenvilladsen@yahoo.com
97561630