Category: General Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Fåreavl

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Fåreavl


4. marts 2023

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Dansk Fåreavl,  lørdag den 4. marts 2023, kl. 13.30
Sted: Rugårdsvej 197, 5210 Odense N

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
  Valg af stemmetællere
  Valg af referent
 2. Beretning fra bestyrelsen
  Beretning fra Avlsudvalg
  Beretning fra Sundhedsudvalg
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår kontingent for 2024 til kr. 50,- pr. medlem i medlemsforeningerne
 5. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest den 10/2 2023 på mail formand@sheep.dk
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg til udvalg
  Der skal vælges 4 medlemmer til:
  Afsætningsudvalg
  Klima- og naturudvalg
  Sundhedsudvalg
  Avls- og raceudvalg
 10. Valg af 2 revisorer
 11. Eventuelt

Af hensyn til forplejning vil vi bede om tilmelding, senest den 2. marts 2023 til
mailto:info@sheep.dk
Oplys venligst Foreningsnavn, repræsentant for foreningen samt antal medlemmer der deltager. Vi håber at se rigtig mange af jer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Familielandbruget Odense
Rugårdsvej 197
Odense NV, 5210

View full calendar

Bogmærk permalinket.